Links

Op deze pagina treft u een aantal links aan waar u veel nuttige informatie vandaan kunt halen.

Als u op één van de onderstaande links klikt komt u op de website van de desbetreffende instantie terecht.

Beschermingsbewind

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

http://www.rechtspraak.nl/recht-in-nederland/themadossiers/beschermingsbewind/pages/default.aspx

Overheid

www.digid.nl

www.belastingdienst.nl

www.toeslagen.nl

Juridisch

www.juridischloket.nl

www.rvr.org 

Schulden

www.zelfjeschuldenregelen.nl

www.wijzeringeldzaken.nl

http://www.wsnp.rvr.org/

Geldzaken

www.nibud.nl

Pensioen

www.pensioenkijker.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl

Persoonsgebonden Budget (PGB)

http://www.pgb.nl/